ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKU UL. LESZCZYŃSKA 12

Warszawa, dnia 5 grudnia 2022 r.


Szanowni Państwo !

Zarząd SM Radna zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego w budynku położonym w Warszawie w ul. Leszczyńska 12 (lokal po bawimisie) na warunkach i w terminach określonych poniżej.

INFORMACJE:

Adres lokali: Warszawa, ul. Leszczyńska 12

Obręb/działka: 50406/18/9

Księga wieczysta: KW-WA4M/00431317/0

Usytuowanie: parter, front, wejście z ulicy Browarnej

Powierzchnia użytkowa lokalu (parter): 28,45 m2

Wyposażenie lokalu w instalacje:

energia elektryczna, instalacja zimnej i ciepłej wody, instalacja kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacyjna grawitacyjna.

Wysokość pomieszczeń w lokalach:

4,30 m (parter – wyższa cześć pom.); 2,70 m (parter – niższa cześć pom.);

Konserwator Zabytków: ulica – rejestr – ochrona prawna. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Budynkiem zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa RADNA.

Poprzednia działalność w lokalu: sklep z zabawkami bawimisie.

Przeznaczenie lokalu: sklep lub punkt usługowy, z wykluczeniem działalności ciężkiej gastronomicznej, barowej, lub pubowej.

Okres obowiązywania umowy najmu od dnia 1 lutego 2023 roku czas nieokreślony lub określony, z możliwą opcją przedłużenia na następny okres.

Informacja o lokalu i składaniu ofert: p. Teresa Konowska tel. 509 667 643.

W celu obejrzenia lokalu, uzyskania kopii rzutów lokalu i zapoznania się ze stan technicznym i funkcjonalnym lokalu oraz warunkami najmu należy po uprzednim kontakcie telefonicznym zgłosić się do p. Teresa Konowska – tel. 509 667 643 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu oglądania lokalu lub spotkania.

Oferta powinna zawierać

  1. Prezentację Oferenta wraz z charakterystyką doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wraz z dokumentami rejestracyjnymi (KRS lub wydruk CEIDG).
  2. Ofertę cenową w zakresie czynszu najmu, jednoznacznie odrębnie za 1 m2 netto powierzchni parteru i powierzchni piwnicy oraz kwotowo wysokość opłaty za oznakowanie lokalu (reklamę).
  3. Oświadczanie o posiadaniu środków finansowych niezbędnych do wynajmu lokalu i otwarcia sklepu lub punktu usługowego.
  4. Planowany termin otwarcia sklepu lub punktu usługowego.
  5. Akceptacja załączonego wzoru Umowy najmu.

 

Oferty są przyjmowane od dnia 05.10.2022 r. do dnia 20.01.2023 r. w siedzibie SM Radna w Warszawie, przy ul. Radnej 15A w Sekretariacie w godzinach pracy SM Radna.

Zastrzegany sobie prawo wycofania Zaproszenia w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny oraz do odstąpienia od prowadzonych negocjacji z Oferentami w całości lub w części w części każdym czasie bez podania przyczyny.

Pełna informacja dotycząca Zaproszenia do składania ofert jest dostępna w Sekretariacie w godzinach pracy SM Radna i na stronie internetowej: www.smradna.pl.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Wzór Umowy najmu.
  2. Rzuty powierzchni do wynajmu.
  3. Zaproszenie lokal Leszczyńska 12 po bawimisie
  4. Dokumentacja zdjęciowa.

 

Serdecznie zapraszamy Oferentów do składania ofert najmu !

Z poważaniem

Zarząd SM „Radna

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia o wynajmie lokali. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.