ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKU UL. LESZCZYŃSKIEJ 12 lok. 3

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Szanowni Państwo !

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM

LOKALI UŻYTKOWYCH

W BUDYNKU UL. LESZCZYŃSKIEJ 12 lok. 3

 

Zapraszamy Państwa do składania ofert na najem lokalu użytkowego w budynku położonym w Warszawie, ul. LESZCZYŃSKIEJ 12 lok. 3 na warunkach i w terminach określonych poniżej.

Adres lokali: Warszawa, ul. Leszczyńska 12.

Powierzchnia lokal nr 3, o powierzchni: (parter) 79,86 m i (piwnica) 40,82 m2.

 

Usytuowanie lokalu w budynku: parter i piwnica, wejście od ulicy BROWARNEJ oraz na rogu ul. BROWARNEJ i ul. LESZCZYŃSKIEJ.

Miejsca postojowe ogólnodostępne wokół budynku od strony ul. BROWARNEJ i LESZCZYŃSKIEJ. Miejsca postojowe dla personelu wewnątrz podwórka wjazd od BROWARNEJ lub RADNEJ (dodatkowo płatne).

Wyposażenie lokalu w instalacje: energia elektryczna, instalacja zimnej i ciepłej wody, instalacja kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacyjna grawitacyjna. Wymienione witryny oraz drzwi wejściowe do lokali, dobry standard wykończenia.

Wysokość pomieszczeń: parter – 2,55 m i w części lokalu – 3,25 m, piwnica 2,10 m. Możliwość pogłębienia piwnicy na koszt oferenta w rozliczeniu z czynszem najmu.

Obręb: 50406. Działka 18/9. Księga wieczysta: KW-WA4M/00431317/0.

Konserwator Zabytków: ulica – rejestr – ochrona prawna. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Budynkiem zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa RADNA z siedzibą w Warszawie, ul. Radna 15 A.

Poprzednia działalność prowadzona w lokalach: cafe bistro.

Przeznaczenie lokali: sklep, punkt usługowy lub inne nieuciążliwe funkcje z wyłączeniem ciężkiej działalności gastronomicznej.

Termin wynajmu lokali od 15 września 2022 roku.

Okres obowiązywania umowy najmu: od 15 września 2022 roku na czas nieokreślony, lub na czas określony 1-5 lat lub dłuższy, z opcją przedłużenia na następne 5 lat lub dłużej.

W celu obejrzenia lokali, uzyskania kopii rzutów lokali i zapoznania się ze stanem technicznym i funkcjonalnym lokali oraz warunkami najmu należy skontaktować się z Teresą Konowską – tel. 509 667 643. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu oglądania lokali.

Oferta powinna zawierać

1.Prezentację Oferenta wraz z charakterystyką doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wraz z dokumentami rejestracyjnymi (KRS lub wydruk CEIDG).

2.Planowaną funkcję na jaką oferent zamierza przeznaczyć lokal (możliwie szczegółowo).

3.Ofertę cenową w zakresie czynszu najmu, jednoznacznie za 1 m2 netto powierzchni parteru i piwnicy oraz kwotowo netto wysokość opłaty za oznakowanie (reklamę).

  1. Informację o rodzaju i wartości planowanych robót remontowych w lokalu na koszt Oferenta i ewentualnie robót remontowych w rozliczeniu z czynszem najmu.
  2. Oświadczanie o posiadaniu środków finansowych niezbędnych do wynajmu i otwarcia lokalu i prowadzenia w nim działalności.
  3. Oświadczenie o gotowości do płacenia czynszu najmu w pełnej wysokości najpóźniej od dnia 15 września 2022 roku.
  4. Planowany termin otwarcia lokalu.
  5. Akceptacja załączonego wzoru Umowy najmu.

Oferty są przyjmowane od dnia 22.08.2022 roku do dnia 12.09.2022 roku w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Radna znajdującej się pod adresem: (00-341) Warszawa, ul. Radna 15 A w sekretariacie w godzinach pracy SM Radna, dostępnych na www.smradna.pl po uprzednim umówieniu się, listem na wyżej wskazany adres lub emailem, na adresy e-mailowe: teresa.konowska@smradna.pl lub biuro@smradna.pl.

Zastrzegamy sobie prawo wycofania Zaproszenia w całości lub części w każdym czasie bez podania przyczyny oraz odstąpienia od negocjacji z Oferentami w całości lub części w każdym czasie bez podania przyczyny.

Informacja dotycząca Zaproszenia do składania ofert jest dostępna na stronie internetowej: www.smradna.pl.

ZAŁĄCZNIKI:

Rzut budynku mieszkalno-usługowego Leszczyńska 12

Umowa najmu lokalu w budynku Leszczyńska 12

Serdecznie zapraszamy Oferentów do składania ofert najmu!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia o wynajmie lokali. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.