Konkurs na Inspektora Nadzoru – branży elektrycznej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa RADNA w Warszawie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru – branży elektrycznej.

 

Wymagania:

 

– uprawnienia w specjalności elektrycznej do kierowania i nadzorowania robót bez ograniczeń i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

– udokumentowane doświadczenie pracy zawodowej w branży elektrycznej,

– znajomość kosztorysowania (sprawdzanie oraz wykonywanie kosztorysów),

– nadzór nad wyborem wykonawcy,

– pełnienie nadzoru przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem oraz przepisami,

– sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych urządzeń, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w branży elektrycznej,

– sprawdzanie i odbiór robót oraz urządzeń ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywanie ich do użytkowania,

– potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń,

– rozliczenia końcowe inwestycji.

 

Forma zatrudnienia:

 

– umowa zlecenie, wizyty i sprawdzanie kosztorysów w zależności od zapotrzebowania.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 22 826 60 52.

Oferty należy składać do dnia 30 września 2020 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.