Wykonanie Przeglądu pięcioletniego budynków

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radna” zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie Przeglądu pięcioletniego budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Radna” zgodnie z załączoną Specyfikacją. Oferty należy składać na załączonym Formularzu Ofertowym. Do oferty prosimy załączyć przykładowy protokół z pięcioletniego budowlanego przeglądu technicznego budynku wykonywanego przez Państwa.

Termin składania ofert 25 marca 2019 roku.

Informacje pod nr tel. 22 826 60 52

Specyfikacja przeglądu i dokumenty przetargowe dostępne są na stronie www.smradna.pl

Ogłoszenie
Załącznik 1 – specyfikacja przeglądu
Załącznik 2 – formularz ofertowy

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia o remontach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.