Wykonanie ekspertyz technicznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radna” Warszawa, ul. Radna 15A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

I.         Leszczyńska 8 – Ekspertyzy techniczne budynku mieszkalnego wielorodzinnego – ekspertyza stanu technicznego budynku oraz  ekspertyza geotechniczna związane z dobudową dwóch zewnętrznych szybów windowych.

II.          Leszczyńska 10 – Ekspertyzy techniczne budynku mieszkalnego wielorodzinnego – ekspertyza stanu technicznego budynku oraz ekspertyza geotechniczna związane z dobudową czterech zewnętrznych szybów windowych.

III.            Radna 17 – Ekspertyzy techniczne budynku mieszkalnego wielorodzinnego – ekspertyza stanu technicznego budynku oraz ekspertyza geotechniczna związane z dobudową zewnętrznego szybu windowego.

Oferty należy składać do dnia 20 marca 2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Radna” ul. Radna 15a w Warszawie.

Informacje pod nr tel. 22 826 60 52

 
Specyfikacja Robót i dokumenty przetargowe dostępne są na stronie www.smradna.pl

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik 1 – formularz ofertowy
Załącznik 2 – specyfikacja robót
Załącznik 3 – wzór umowy

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia o remontach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.