Wykonanie Ogrodu osiedlowego na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Radne” – I etap

Warszawa, dnia 26 listopada 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radna” Warszawa, ul. Radna 15A ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie Ogrodu osiedlowego na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Radna” – I etap

Oferty należy składać do dnia 16 stycznia 2019 r. do godz. 12:00
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Radna” ul. Radna 15A w Warszawie.
Informacje pod nr tel. 22 826 60 52.

Projekt Wykonawczy, Przedmiar, SIWZ i pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są na stronie www.smradna.pl

 

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik 1 – formularz ofertowy
Załącznik 2 – przedmiar
Załącznik 3 – wzór umowy
Załącznik 4A – projekt opis
Załącznik 4B – projekt rysunki
Załącznik 5 – specyfikacja ST-00 – Wymagania ogólne
Załącznik 6 – specyfikacja ST-01 – Szata roślinna
Załącznik 7 – specyfikacja ST-02 – Nawierzchnie

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.