Przetarg na remont klatki schodowej Browarna 6

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radna” Warszawa, ul. Radna 15A ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Browarnej 6 w Warszawie.

Oferty należy składać do dnia 11 lipca 2018 r. (środa) do godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Radna” ul. Radna 15a w Warszawie.
Informacje pod nr tel. 22 826 60 52
Specyfikacja Robót i dokumenty przetargowe dostępne są na stronie www.smradna.pl

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik 1 – formularz ofertowy
Załącznik 2 – przedmiar
Załącznik 3 – wzór umowy
Załącznik 4 – specyfikacja robót
Załącznik 5 – specyfikacja techniczna

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia o remontach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.