Budowa dwóch zewnętrznych szybów dźwigów osobowych oraz dostawa i montaż dźwigów osobowych w dobudowanych szybach – Browarna 4 oraz Browarna 6 w Warszawie

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radna” Warszawa, ul. Radna 15A ogłasza przetarg nieograniczony na:

I. Budowa zewnętrznego szybu dźwigu osobowego oraz dostawa i montaż dźwigu osobowego w dobudowanym szybie – budynek mieszkalny wielorodzinny – ul. Browarna 4 (wykonanie zgodnie z posiadanym przez Inwestora projektem).

II. Budowa zewnętrznego szybu dźwigu osobowego oraz dostawa i montaż dźwigu osobowego w dobudowanym szybie – budynek mieszkalny wielorodzinny – ul. Browarna 6 (wykonanie zgodnie z posiadanym przez Inwestora projektem).

Oferty należy składać do dnia 21 marca 2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni SM „Radna” ul. Radna 15a w Warszawie.
Informacje pod nr tel. 22 826 60 52

SIWZ i dokumenty przetargowe dostępne są na stronie www.smradna.pl

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik 1 – formularz ofertowy
Załącznik 2 – przedmiar Browarna 4
Załącznik 3 – przedmiar Browarna 6
Załącznik 4 – wzór umowy
Załącznik 5 – specyfikacja robót – dostawa i montaż dźwigu os.
Załącznik 6 – specyfikacja techniczna Browarna 4
Załącznik 7 – specyfikacja techniczna Browarna 6
Załącznik 8 – projekt budowlany dobudowy szybu Browarna 4
Załącznik 9 – projekt budowlany dobudowy szybu Browarna 6

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia o remontach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.