Dostawa i montaż dźwigu osobowego ul. Browarna 4 oraz 6 w Warszawie

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radna” Warszawa, ul. Radna 15A ogłasza przetarg nieograniczony na:

I. Dostawę i montaż dźwigu osobowego w dobudowanym szybie zewnętrznym (wykonanym zgodnie z projektem) w budynku przy ul. Browarnej 4 w Warszawie.

II. Dostawę i montaż dźwigu osobowego w dobudowanym szybie zewnętrznym (wykonanym zgodnie z projektem) w budynku przy ul. Browarnej 6 w Warszawie.

Oferty należy składać do dnia 21 lutego 2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni SM „Radna” ul. Radna 15a w Warszawie.
Informacje pod nr tel. 22 826 60 52

Specyfikacja Robót i dokumenty przetargowe dostępne są na stronie www.smradna.pl

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik 1 – formularz ofertowy
Załącznik 2 – specyfikacja robót
Załącznik 3 – wzór umowy
Załącznik 4 – projekt Browarna 4
Załącznik 5 – projekt Browarna 6

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia o remontach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.