Konkurs ofert na wykonanie projektu ciągu komunikacyjnego – tarasu wzdłuż lokali użytkowych przy ul. Browarnej 6

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radna” Warszawa, ul. Radna 15A ogłasza konkurs ofert na wykonanie:

Projektu technicznego wykonawczego ciągu komunikacyjnego – tarasu wzdłuż lokali użytkowych przy ul. Browarnej 6 w Warszawie, dostosowującego taras do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostawy towarów do lokali użytkowych, wraz z uzyskaniem stosownych opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę oraz skuteczne wykonanie robót budowlanych.

Oferty należy składać do dnia 9 września 2015 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Radna” ul. Radna 15a w Warszawie.
Informacje pod nr tel. 22 826 60 52.

Uprzejmie prosimy o załączenie minimum trzech referencji na wykonanie projektów będących załącznikami do decyzji pozwolenia na budowę.

Dokumenty konkursowe (Formularz ofertowy, Specyfikacja Opracowania Projektowego, projekt Umowy) dostępne są na stronie www.smradna.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia o remontach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.