Przetarg nieograniczony

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radna” Warszawa, ul. Radna 15A ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dobudowy 2 (dwóch) zewnętrznych szybów i montażu 2 (dwóch) zewnętrznych dźwigów osobowych wraz z niezbędną dokumentacją oraz towarzyszącymi robotami budowlanymi i remontowymi w 2 (dwóch) budynkach przy ulicy Browarnej 4 i Browarnej 6 w Warszawie

Oferty należy składać do dnia 22.04.2015 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni SM „Radna” ul. Radna 15a w Warszawie.

Informacje pod nr tel. 22-826-60-52 lub 509 892 593.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumenty przetargowe dostępne są na stronie www.smradna.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia o remontach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.