Remont ciągu pieszego wzdłuż budynku przy ul. Browarnej 6 w Warszawie

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radna” Warszawa, ul. Radna 15A ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont ciągu pieszego wzdłuż budynku przy ul. Browarnej 6 w Warszawie polegający na wyburzeniu części tarasu, wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz robót okładzinowych z płytek klinkierowych w obrębie tej pochylni.

Oferty należy składać do dnia  9 lipca  2014 r. do godz. 13 : 00 w siedzibie Spółdzielni SM „Radna” ul. Radna 15a w Warszawie.Informacje pod nr tel. 22 8266052

Specyfikacja Robót i dokumenty przetargowe dostępne są na stronie www.smradna.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia o remontach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.