Przetarg nieograniczony na wymianę 2 dźwigów osobowych

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013r.

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radna” Warszawa, ul. Radna 15A ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymianę 2 dźwigów osobowych w 2 budynkach: ul. Radna 9

(z ewentualnych wykonaniem prac projektowych i budowlanych)

oraz ul. Radna 15 w Warszawie.

Oferty należy składać do dnia 5 lutego 2014 roku do godz. 13.00 w siedzibie Spółdzielni SM „Radna” ul. Radna 15a w Warszawie.

Nie wymaga się wniesienia wadium.

Informacje pod nr tel. 509 892 593.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumenty przetargowe dostępne są na stronie www.smradna.pl.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia o remontach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.