NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO BROWARNA 6

Warszawa, dnia 16 września 2019 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU UL. BROWARNA 6

 

 

Szanowni Państwo !

Zarząd SM Radna zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego w budynku położonym w Warszawie w ul. Browarna 6 (lokal po Sklepie Mięsnym – Targ Mięsny) na warunkach i w terminach określonych poniżej.

INFORMACJE o LOKALU DO WYNAJMU:

Adres: Warszawa, ul. Browarna 6

Obręb/działka: 5-04-06/67

Księga wieczysta: KW-WA4M/00029620/6

Usytuowanie w budynku: parter, front lokalu od ul. Browarnej , wejście z tarasu.

Powierzchnia podstawowa lokalu (parter): 60,20 m2.

Możliwe jest podłączenie lokalu z lokalem sąsiednim  lub jego częścią do maksymalnej powierzchni ok 130 m2). Powierzchnia dodatkowa lokalu (piwnica): opcjonalnie ok. 25-60 m2.

Wyposażenie lokalu w instalacje: energia elektryczna, instalacja zimnej i ciepłej wody, instalacja kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacyjna grawitacyjna, wymienione witryny.

Wysokość pomieszczeń w lokalu: 3,90 m (parter – wyższa cześć pom.); 2,45 m (parter – niższa frontowa część pom.); 2,00 m (piwnica).

Schody: brak schodów wewnętrznych z parteru do piwnicy.

Konserwator Zabytków: ulica – rejestr – ochrona prawna. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Budynkiem zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa RADNA.

Poprzednia działalność prowadzona w lokalu: sklep mięsny.

Przeznaczenie lokalu: sklep, punkt usługowy, lub inne nieuciążliwe z całkowitym wyłączeniem ciężkiej gastronomii.

Okres obowiązywania umowy najmu: dowolny czas nieokreślony lub określony (prosimy wskazać na ile lat).

Informacja o lokalach i składaniu ofert: p. Teresa Konowska tel.509 667 643.

W celu obejrzenia lokalu, uzyskania kopii rzutów lokalu i zapoznania się ze stan technicznym i funkcjonalnym lokali oraz warunkami najmu należy zgłosić się do p.Teresa Konowska, tel. 509 667 643 od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 18:00.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu oglądania lokalu.

Oferta powinna zawierać

 1. Prezentację Oferenta wraz z charakterystyką doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wraz z dokumentami rejestracyjnymi (KRS lub wydruk CEIDG).
 2. Ofertę cenową w zakresie czynszu najmu, jednoznacznie odrębnie za 1 m2 netto powierzchni parteru i ewentualnie powierzchni piwnicy oraz kwotowo wysokość opłaty za oznakowanie (reklamę).
 3. Informację o rodzaju i wartości planowanych robót remontowych w lokalu na koszt Oferenta i w rozliczeniu z czynszem najmu.
 4. Oświadczanie o posiadaniu środków finansowych niezbędnych do najmu i otwarcia lokalu.
 5. Oświadczenie o gotowości płacenia czynszu najmu od dnia 1 listopada 2019 roku.
 6. Planowany termin otwarcia lokalu.
 7. Akceptacja załączonego wzoru Umowy najmu.

Oferty są przyjmowane w siedzibie SM Radna w Warszawie, przy ul. Radnej 15A w Sekretariacie w godzinach pracy SM Radna. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać osobiście w  sekretariacie Spółdzielni w godzinach pracy biura, drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego), lub drogą mailową do dnia 14 października 2019 r. do godziny 18.00 na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „RADNA”

Ul. Radna 15 A, 00-341 Warszawa

e-mail: biuro@smradna.pl.

Zastrzegany sobie prawo wycofania Zaproszenia w całości lub części w każdym czasie bez podania przyczyny oraz odstąpienia od negocjacji z Oferentami w całości lub części w każdym czasie bez podania przyczyny.

Informacja dotycząca Zaproszenia do składania ofert jest dostępna w Sekretariacie w godzinach pracy SM Radna i na stronie internetowej: www.smradna.pl.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór Umowy najmu.
 2. Rzuty powierzchni do wynajmu.
 3. Dokumentacja zdjęciowa. _1_ , _2_ , _3_ , _4_ , _5_ , _6_ , _7_ , _8_ , _9_ .
 4. Zaproszenie

 

Serdecznie zapraszamy Oferentów do składania ofert najmu !

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia o wynajmie lokali. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.