Strona Główna

Warszawa, dnia 10 września 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radna” Warszawa, ul. Radna 15A ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie Ogrodu osiedlowego na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Radna” – I etap.
Oferty należy składać do dnia 26 września 2018 r. do godz. 12:00
w siedzibie Spółdzielni SM „Radna” ul. Radna 15A w Warszawie.
Informacje pod nr tel. 22 826 60 52.
Projekt Wykonawczy, Przedmiar, SIWZ i pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są na stronie www.smradna.pl

 

Warszawa, dnia 22.08.2018 r.
OFERENCI
Szanowni Państwo!
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Radna”, ul. Radna 15A, 00-341 Warszawa zaprasza do udziału w konkursie ofert na dostawę środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymywania czystości w częściach wspólnych Osiedla SM Radna.
Budynki objęte sprzątaniem:
1. ul. Browarna 4 – 1 klatka schodowa oraz 1 taras zewnętrzny
2. ul. Browarna 6 – 1 klatka schodowa oraz 1 taras zewnętrzny
3. ul. Leszczyńska 6 – 1 klatka schodowa
4. ul. Leszczyńska 8 – 2 klatki schodowe
5. ul. Leszczyńska 10 – 4 klatki schodowe
6. ul. Leszczyńska 12 – 1 klatka schodowa
7. ul. Lipowa 7 – 1 klatka schodowa
8. ul. Lipowa 9 – 1 klatka schodowa
9. ul. Radna 1/7 – 2 klatki schodowe
10. ul. Radna 2/4 –2 klatki schodowe
11. ul. Radna 17 – 1 klatka schodowa
12. ul. Radna 9 – 1 klatka schodowa
13. ul. Radna 15 – 1 klatka schodowa
14. ul. Radna 15A – 1 klatka schodowa, biuro SM i 1 podziemna hala garażowa
15. 3 śmietniki zewnętrze z przyległymi terenami (drogi i chodniki).
Celem konkursu jest dostawa środków czystości i higieny oraz innych artykułów niezbędnych do utrzymania czystości części wspólnych Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Radna” w Warszawie, w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Radna”, o powierzchni ok. 120 m2 oraz na tarasach, w śmietnikach zewnętrznych oraz na przyległych terenach.
Oferent w swej ofercie powinien zapewnić m.in. środki czyszczące, papier toaletowy, worki na odpady, preparaty do odświeżania powietrza, środki do mycia i konserwacji podłóg, w tym lastryka i płytek tarasowych, środki do mycia szyb, ewentualnie mopy, stelarze,i inny sprzęt do utrzymywania czystości.
Przedmiot zamówienia musi być:
– dopuszczony do obrotu na terenie U.E., posiadać atesty P.Z.H (jeżeli są wymagane) oraz etykiety w języku polskim, a środki chemiczne – instrukcje zużycia i bezpieczeństwa stosowania,
– data przydatności do stosowania nie może być krótsza niż 6 miesięcy od dnia dostarczenia produktu do Zamawiającego,
– w przypadku dostarczenia towaru odbiegającego od norm jakościowych, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania go na własny koszt i dostarczenia w przeciągu 24 godzin towaru wolnego od wad.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z potrzebami Zamawiającego jeden lub dwa razy w miesiącu na podstawie zamówienia przesyłanego za pomocą poczty elektronicznej.
Oferta musi zawierać:
16. Wykaz, specyfikację i przeznaczenie środków czystości i higieny wraz z ich cenami netto oraz ewentualnie sprzętu wraz z ich cenami netto.
17. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej/ aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
18. Oświadczenie Wykonawcy zawierające treść: Wszystkie środki chemiczne wymagają użycia środków ochronnych tylko w postaci rękawic ochronnych.
Referencje będą mile widziane.
Ofertę należy złożyć do dnia 17 września 2018 Do godz. 18.00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Radna” przy ul. Radna 15A, 00-341 Warszawa lub na adres mailowy biuro@smradna.pl.
Wszelkich informacji udziela p. Marta Olszewska nr tel. 537232575.

 

Warszawa, dnia 22.08.2018 r.

OFERENCI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Radna” zaprasza do udziału w konkursie ofert na świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego sanitarnego w instalacjach: wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych – obejmujące części wspólne nieruchomości w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Radna” zgodnie z poniższymi wymaganiami:

 1. Instalacja wodna – od zaworu odcinającego zamontowanego za wodomierzem głównym na przyłączu do zaworów odcinających przed wodomierzami w lokalach mieszkalnych i użytkowych.
 2. Instalacja kanalizacyjna – od studzienki na przyłączu do podejść na pionach kanalizacyjnych w lokalach mieszkalnych i użytkowych.
 3. Instalacja centralnego ogrzewania – cała – od grzejników (włącznie) do wymiennika.
 4. Instalacja gazowa – od zaworu odcinającego na przyłączu do zaworów odcinających lokale za gazomierzem.

Wymagany czas dojazdu do awarii od przyjęcia zgłoszenia – maksymalnie 1 godzina. Koszt materiałów zużytych podczas usuwania awarii pokrywa Zleceniodawca.

Budynki objęte zleceniem:

 1. ul. Browarna 4 – 24 lokale mieszkalne, 4 lokale użytkowe, 1 pracownia
 2. ul. Browarna 6 – 20 lokali mieszkalnych, 3 lokale użytkowe, 9 garaży
 3. ul. Leszczyńska 6 – 17 lokali mieszkalnych, 4 lokale użytkowe
 4. ul. Leszczyńska 8 – 21 lokali mieszkalnych, 12 garaży
 5. ul. Leszczyńska 10 – 51 lokali mieszkalnych, 3 pracownie
 6. ul. Leszczyńska 12 – 33 lokale mieszkalne, 6 lokali użytkowych, 1 pracownia
 7. ul. Lipowa 7 – 26 lokali mieszkalnych, 2 garaże
 8. ul. Lipowa 7A – 5 lokali użytkowych
 9. ul. Lipowa 9 – 22 lokale mieszkalne
 10. ul. Radna 1/7 – 38 lokali mieszkalnych
 11. ul. Radna 2/4 – 30 lokali mieszkalnych, 2 lokale użytkowe, 2 pracownie
 12. ul. Radna 8 – budynek garażowy, 10 boksów garażowych
 13. ul. Radna 17 – 13 lokali mieszkalnych
 14. ul. Radna 9 – 32 lokale mieszkalne, 9 garaży
 15. ul. Radna 15 – 13 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy
 16. ul. Radna 15A – 14 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy, 22 miejsca garażowe (hala garażowa)

Termin składania ofert 11 września 2018 roku.

Do oferty należy załączyć posiadane referencje.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU UL. BROWARNA 4

Zapraszamy Państwa do składania ofert na najem lokalu użytkowego w budynku położonym w Warszawie, ul. BROWARNA 4 na warunkach i w terminach określonych poniżej.

Adres lokalu: Warszawa, ul. BROWARNA 4.
Powierzchnia lokalu: (parter): 64,21 m2.
Szczegóły

 

Konkurs ofert

Wykonanie koncepcji i projektu zagospodarowania terenu zielonego

Konkurs Ofert - Wykonanie koncepcji i projektu zagospodarowania terenu zielonego - Ogłoszenie

Konkurs Ofert - Wykonanie koncepcji i projektu zagospodarowania terenu zielonego - mapa 

NOWA KLINIKA STOMATOLOGICZNA JUŻ OTWARTA  W BUDYNKU RADNA 2/4 (WEJŚCIE OD ULICY RADNEJ)

NOWY LOKAL W PASAŻU LESZCZYŃSKA 12 JUŻ OTWARTY

WIZUALIZACJE PASAŻU HANDLOWEGO LESZCZYŃSKA 12

Pismo


PRZEDSTAWIAMY WIZUALIZACJE PRZYSZŁEJ BIBLIOTEKI W BUDYNKU BROWARNA 4

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

PRZEDSTAWIAMY WIZUALIZACJE WYKONANEGO TARASU

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Spółdzielnia Mieszkaniowa Radna w Warszawie

ul. Radna 15a
00-341 Warszawa
tel. +48 22 826 60 52
fax +48 22 826 60 52 w. 13
Przyjmujemy interesantów:

Poniedziałek w godzinach 8.00-18.00
Wtorek w godzinach 8.00-16.00
Środa w godzinach 8.00-12.00
Czwartek w godzinach 8.00-17.00
Piątek dzień wewnętrzny